Direct contact

0512 820255
Diensten > Bouwmanagement

Bouwmanagement


U wilt graag iemand met wie het klikt, met wie het prettig communiceren is, die begrijpt wat uw wensen zijn en deze belangen behartigd alsof het de eigen belangen zijn….leest u gerust verder.

Door de vergaande specialisatie binnen de bouwsector bestaat een bouwproject uit steeds meer schakels. Het wordt om deze reden lastiger alle technische, wettelijke en financiële facetten van een bouwplan inzichtelijk te maken. Wanneer daar nog de coördinatie en de controle van de uit te voeren werkzaamheden bijkomen, is bouwen in het algemeen een tijdrovende en complexe aangelegenheid.

Vastenburg BouwAdviesBureau treedt op als coördinator, waardoor de diverse werkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd. De verschillende werkzaamheden worden, indien gewenst, rechtstreeks aan de uitvoerende partijen zoals de bouwkundig aannemer, schilder en installateur uitbesteed. Door deze korte lijnen kunnen partijen beter gestuurd worden, waardoor afspraken beter worden nageleefd en kosten beter worden bewaakt.

Voor niet met de bouwsector vertrouwde (zakelijke) relaties zijn het argumenten om de realisatie van hun bouwplannen in onze handen te geven. Niet alleen de complexiteit is een motief, maar concentratie op de eigen bedrijfsvoering is ook een duidelijke drijfveer om het bouwmanagement aan ons over te laten. Bij onze dienstverlening ligt het accent op de optimale afstemming van kwaliteit, kosten en tijd. Vastenburg BouwAdviesBureau staat garant voor heldere informatie, duidelijke communicatie en een pragmatische werkmethode. De bouwkundige adviseur als schakel tussen opdrachtgever en de uitvoerende partijen.


Uw wensen vertaald


Wat wilt u eigenlijk? Een uitbreiding van de woonkamer, de zolder verbouwen tot slaapkamer, een slaapkamer en badkamer op de begane grond, uitbreiding van uw bedrijfspand of een complete revitalisering van uw bedrijfspand?

Belangrijk is dat uw wensen vertaald worden in een eenduidig bruikbaar document. Een Programma van Eisen, of PvE, omschrijft alle eisen en wensen waaraan uw bouwproject moet voldoen.

Wanneer het Programma van Eisen gereed is dan kan dit door Vastenburg BouwAdviesBureau vertaald worden in een Technische Omschrijving (TO). Een TO geeft in beknopte vorm weer welke onderdelen toegepast moeten worden en onder welke condities (garanties, betalingen e.d.). Dit document is minder uitgebreid dan een bestek.

De Technische Omschrijving is belangrijk en vormt samen met de tekeningen, planning en prijsaanbieding de contractstukken voor uw bouwproject. Vastenburg BouwAdviesBureau kan deze technische omschrijving voor u opstellen, ook als de bouwtekening al afgerond is.